Geneza powstania

Powstanie Fundacji Autonomia było wynikiem doświadczeń kilku lat działalności jej fundatora w sektorze pozarządowym. Doświadczenia te związane są z działalnością w kilku organizacjach pozarządowych, obserwacją napotykanych na co dzień problemów III sektora, współpracą z partnerami publicznymi i prywatnymi, w szczególności na obszarze powiatu sochaczewskiego. Na podstawie zebranych danych łatwo okazało się, jak w wyniku wielu zapóźnień, zaniedbań czy wręcz niewiedzy wszystkich partnerów życia publicznego sektor non profit nie może w pełni pokazać swojego potencjału. Refleksje wynikające z doświadczeń wskazały, iż istnieje przestrzeń dla organizacji, której zadaniem będzie wsparcie działalności innych podmiotów pozarządowych, integracja wewnętrzna sektora, ale również stałe nawiązywanie i prowadzenie dialogu międzysektorowego.

Fundacja Autonomia jest z założenia organizacją infrastrukturalną. W celach jej działalności leży, najogólniej mówiąc, umacnianie III sektora. W tym celu prowadzone są działania polegające na monitoringu działalności sektora, rzecznictwie wśród podmiotów publicznych, prywatnych i społeczności powiatu sochaczewskiego, działalności badawczej i szkoleniowej, jak również promocji pozytywnego wizerunku i sukcesów lokalnych działaczy i poszczególnych organizacji.