Kontakt

Fundacja Autonomia

Adres: Plecewice 98, 05-088 Brochów

KRS 0000324840

NIP 837-177-40-94

REGON 141769470

tel. 0 694 943 480

e-mail: fundacja@fundacjaautonomia.org

http://www.facebook.com/fundacja.autonomia

Rachunek bankowy:
Volkswagen Bank Polska S.A. nr 76 2130 0004 2001 0483 2978 0001