Programy wspó³pracy 2016

Do pobrania programy wspó³pracy z organizacjami pozarz±dowymi na 2016 rok jednostek samorz±du terytorialnego z terenu powiatu sochaczewskiego :

Program wspó³pracy Miasta Sochaczew

Program wspó³pracy Gminy Sochaczew

Program wspó³pracy Gminy M³odzieszyn

Program wspó³pracy Gminy Brochów

Program wspó³pracy Gminy I³ów

Program wspó³pracy Powiatu Sochaczewskiego

Program wspó³pracy Gminy Teresin

Program wspó³pracy Gminy Rybno

Program wspó³pracy Gminy Nowa Sucha