Standardy działania

Fundacja Autonomia w swojej działalności stara się dbać o przestrzeganie standardów działania organizacji pozarządowych, określonych w Karcie Zasad Działania Organizacji Pozarządowych. Dokument ten, zawierający zestaw wytycznych związanych z działalnością trzeciego sektora, został przyjęty podczas I Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych.

Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych