Program "Rzecznictwo"

Program "Rzecznictwo" zakłada bieżący monitoring otoczenia prawnego i organizacyjnego III sektora oraz podejmowanie interwencji, mających na celu wpływ na rozwiązywanie zarówno codziennych, jak i systemowych problemów funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Program obejmuję prowadzenie działań rzeczniczych wśród instytucji publicznych, w tym samorządowych, prywatnych, mediów, ale również i innych organizacji pozarządowych.

Wszystkie informacje o podejmowanych problemach, interwencjach oraz innych działaniach związanych z prowadzeniem Programu "Rzecznictwo" będą na bieżąco publikowanie w dziale Aktualności.