Władze fundacji

Władze Fundacji Autonomia:

Fundator - Michał Jakubowski

Zarząd Fundacji:

Michał Jakubowski - Prezes Zarządu

Łukasz Jakubowski - Wiceprezes Zarządu

Daniel Ufa - Członek Zarządu

Rada Fundacji:

Joanna Malarczyk - Przewodnicząca Rady Fundacji

Renata Jackowska

Martyna Sawicka