Hermetyczna Sochaczewska Rada Sportu?

07-09-2015 20:12
Burmistrz Sochaczewa powołał SRS bez publicznego ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego naboru kandydatów, czym złamał ustalone przez samego siebie zasady.
 
W BIP Urzędu Miejskiego w Sochaczewie w ub. piątek 4. września br. opublikowano zarządzenie nr 197/2015 Burmistrza Sochaczewa z 31 sierpnia br. o powołaniu Sochaczewskiej Rady Sportu na III kadencję. Po raz pierwszy w historii do Rady nie przeprowadzono otwartego naboru, co jest sprzeczne z zasadami powoływania Rady, określonymi zarządzeniem Burmistrza Sochaczewa nr 133/2011 z dnia 5 lipca 2011 roku, które wskazuje, że „kandydatów na członków Rady Sportu zgłaszają organizacje i instytucje (…) w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia w tej sprawie, które zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sochaczewie oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu”. Analizując codziennie stronę internetową i BIP Urzędu nie zauważyliśmy takiego ogłoszenia. Czy wobec tego zarządzenie o powołaniu SRS zostało przyjęte z naruszeniem prawa? Czy jest to urzędnicza nieuwaga, czy działanie intencjonalne? Sprawę przekażemy do zbadania służbom prawnym Wojewody Mazowieckiego.
 
Oprócz kwestii formalnej związanej z powołaniem członków SRS, sprawę możemy rozpatrywać jeszcze w kontekście możliwego braku otwartości Burmistrza Sochaczewa na wszystkie środowiska i kluby sportowe działające w mieście. Być może brak informacji o naborze kandydatów do SRS jest przejawem intencji władz Sochaczewa do ograniczenia jej składu wyłącznie do konkretnych osób i podmiotów.