Kontakt
Strona główna

Aktualności Członkostwo w POPPS FIO 2014 FIO 2013 FIO 2010-2011 FIO 2009 O fundacji Programy fundacji Ważne dla NGO Partnerzy i sponsorzy Media Materiały do pobrania Kontakt
Baza danych

Szukaj


W oczekiwaniu na konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Sochaczewa

11-12-2015 18:50
Poleć znajomemu Wydrukuj znajomemu
Nie można rzetelnie ocenić dotychczas udostępnionych materiałów, dotyczących projektowanej Strategii Rozwoju Sochaczewa na lata 2016-2024. Nie da się tego zrobić bez znajomości szczegółowej diagnozy miasta i analizy SWOT, a tych publicznie na razie nie udostępniono. W związku z tym nie można stwierdzić, czy zaprezentowana pod koniec października struktura celów uwzględnia diagnostyczny obraz lokalnej specyfiki i miejscowych warunków, oraz że mogłaby teoretycznie odnosić się do większości polskich miast zbliżonych parametrami statystycznymi do Sochaczewa.
 
Szerokie cele strategiczne i operacyjne nie wskazują zdecydowanie, w którym kierunku silniej ma rozwijać się miasto. Na podstawie zaprezentowanych materiałów nie wiemy na co konkretnie postawić, aby liczba mieszkańców nie spadała, młodzież nie wyjeżdżała, żyło się taniej i wygodniej. Wobec tego jakie scenariusze możemy rozpatrywać?
 
Wiemy, że potencjalne kierunki rozwoju są ograniczone. Można założyć, że Sochaczew nie będzie konkurował z Warszawą (i miejscowościami podwarszawskimi) pod względem liczby atrakcyjnych miejsc pracy, wysokości wynagrodzeń, dostępu do studiów wyższych. Trudno spodziewać się, biorąc pod uwagę ostatnie lata, aby bogaty inwestor (albo kilku) stworzył tysiąc dobrze płatnych miejsc pracy. Stanowisk, które sprawią, że mieszkańcy miasta nie będą musieli wyjeżdżać za pracą, a poziom życia ich rodzin będzie się podnosił. Czy jest w mieście potencjał terenów inwestycyjnych do tego? Czy jeżeli nie w firmie dużej, to w mikro i małych firmach da się te stanowiska stworzyć? Czy jest w mieście potencjał innowacyjności – błyskotliwych ludzi zapewne nie zabraknie, ale czy swoje pomysły zrealizują właśnie tu? Jak Sochaczew może w tym zakresie konkurować z miastami okolicznymi, np. na terenie zachodniego Mazowsza? Zapewne zwiększała się będzie liczba miejsc pracy w sektorze usług, ale zwykle będą to etaty mało atrakcyjne pod względem finansowym i nie tylko.
 
Sochaczew najprawdopodobniej w najbliższych latach pozostanie "sypialnią" dla wielu mieszkańców miasta, pracujących w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Sypialnią, w której konieczne jest zapewnienie dobrej komunikacji z Warszawą czy Łodzią (czy bliskość tych miast jest atutem dla Sochaczewa czy przeciwnie – tego na razie udostępnione materiały nie precyzują); w której liczą się niskie koszty usług publicznych i atrakcyjna oferta spędzania wolnego czasu wieczorami, w soboty i niedziele (o rozwoju w tym zakresie nie da się myśleć bez współpracy miasta i okolicznych gmin). Młodzi ludzie wyjeżdżają i będą wyjeżdżali z Sochaczewa na studia do większych miast. Czy powrócą po skończeniu studiów? Sochaczew wpisuje się w ogólnopolski trend starzenia się społeczeństwa. Kwestie demograficzne dla każdego miasta są problemem aktualnie i w przyszłości będą się pogłębiały. Dlatego ostatnio wiele mówi się o "srebrnej ekonomii", wykorzystaniu potencjału ludzi starszych i coraz dłuższej ich aktywności zawodowej, nie tylko społecznej. Jaki jest potencjał zaangażowania tej grupy społecznej w aktywność zawodową w mieście?
 
Skoro w Sochaczewie trudno będzie o dynamiczny wzrost liczby atrakcyjnych miejsc pracy, to wydaje się, że priorytetem powinna być minimalizacja kosztów życia - opłat za wodę, ścieki, ciepło, odpady komunalne, komunikację publiczną. Priorytety takie nie zostały wyraźnie wskazane w kierunkach działań w projekcie Strategii (czy wystarczy bieżąca modernizacja infrastruktury technicznej?). Co jeszcze? Przyjazna infrastruktura komunikacyjna, dla wszystkich grup wiekowych, dla mieszkańców z niepełnosprawnościami, dla rowerzystów. Więcej zieleni i miejsc wspólnego spędzania wolnego czasu. Niezwykle ważne wydają się przemyślane działania rewitalizacyjne, nastawione na zwiększanie kapitału kulturowego, wyrównywanie szans młodych ludzi. Rewitalizacja niepolegająca na realizacji rozbuchanych inwestycji infrastrukturalnych. Za działaniami towarzyszącymi odnowie tkanki społecznej miasta powinna iść mądra polityka lokalowa, dotycząca własności komunalnej. Ile już lat stoją puste pomieszczenia w reprezentacyjnych Kramnicach Miejskich? Jaka jest jakość życia w mieszkaniach komunalnych? Jaka jest oferta lokali miejskich przeznaczonych na działalność gospodarczą i społeczną?
 
We wrześniowej akcji konsultacyjnej Fundacji Autonomia pn. „Wbij szpilę w Sochaczew” (http://fundacjaautonomia.org/aktualnosc,Podsumowanie-wynikow-akcji-konsultacyjnej-pn-8222Wbij-szpile-w-Sochaczew8221,110.html) mieszkańcy zaznaczali w ankietach, że najważniejszy w mieście w najbliższych latach będzie rozwój infrastruktury kultury, sportu, rekreacji i turystyki, wsparcie aktywności społecznej, wysoki poziom edukacji, rewitalizacja obszarów zdegradowanych oraz rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej. Wyraźnie widać, że poprawa jakości życia w tych dziedzinach jest dla mieszkańców priorytetem. 
 
Wracając do zaprezentowanych materiałów można stwierdzić, że wielość różnorodnych kierunków działań (a czasem wysoki poziom ich ogólności i nieprecyzyjność wielu kierunków rozwojowych) może wskazywać na ryzyko braku możliwości finansowej i organizacyjnej realizacji wielu z nich. Usprawiedliwieniem takiego szerokiego zaprojektowania struktury celów i kierunków działań nie może być hasło zrównoważonego rozwoju, ponieważ w ten sposób planowanie strategiczne na poziomie miasta nie ma głębszego uzasadnienia, a warunki lokalne nie muszą mieć znaczenia - w efekcie nie mamy wskazanych strategicznych kierunków rozwoju miasta i planujemy poprawę wszystkiego, za co samorząd odpowiada. A może znaczna rozpiętość dokumentu strategicznego ma zabezpieczyć dostępność jak najszerszej gamy potencjalnych źródeł finansowania wdrażania zapisów strategii?
 
A przecież nie jest tak, że Sochaczew nie ma swoich atutów, mocnych stron i szans do wykorzystania, potencjalnych motorów rozwojowych, które mogłyby poprawiać jakość życia mieszkańców szybciej i skuteczniej niż inne. Tu kłania się brak pogłębionej analizy SWOT (z pewnością nie jest taką analiza przedstawiona na prezentacji w dniu 21 października 2015 r.), która zapewne jest wykonana, ale jej nie upubliczniono wraz z zaprezentowanymi celami strategicznymi i kierunkami działań. Faktem jest, że podczas dotychczasowych spotkań informacyjnych i konsultacyjnych nie zaproszono podmiotów zewnętrznych do udziału w opracowaniu pogłębionej analizy silnych i słabych stron, szans i zagrożeń stojących przed Sochaczewem. Ten etap prac nad strategią wydaje się być jednym z kluczowych.
 
Oczekujmy z nadzieją na konsultacje gotowego projektu Strategii, który powinien już zawierać wszystkie te elementy, których dotychczas Urząd Miejski w Sochaczewie nie przedstawił. Dopiero widząc cały obraz miasta będzie szansa na rzetelne odniesienie się do planów rozwojowych władz Sochaczewa na najbliższe 9 lat i ocenę zasadności takiego a nie innego ujęcia ich w projekcie Strategii.
 
Michał Jakubowski, Fundacja Autonomia
 
 
 

« powrót
Fundacja Autonomia Adres: Plecewice 98, 05-088 Brochów tel. 0 694 943 480 e-mail: fundacja@fundacjaautonomia.org
wykonanie: ewipo.pl