Kontakt
Strona główna

Aktualności Członkostwo w POPPS FIO 2014 FIO 2013 FIO 2010-2011 FIO 2009 O fundacji Programy fundacji Ważne dla NGO Partnerzy i sponsorzy Media Materiały do pobrania Kontakt
Baza danych

Szukaj


Uwagi Fundacji Autonomia do zasad powoływania i działania Sochaczewskiej Rady Sportu

05-10-2015 17:57
Poleć znajomemu Wydrukuj znajomemu
Po interwencji Fundacji Autonomia Burmistrz Sochaczewa odwołał Sochaczewską Radę Sportu i zaproponował zmianę zasad jej powoływania. Na początku września zwróciliśmy uwagę na powołanie przez Burmistrza Sochaczewskiej Rady Sportu niezgodnie z obowiązującymi zasadami, czyli bez otwartego, publicznego naboru. Po naszej interwencji Burmistrz Sochaczewa unieważnił swoje zarządzenie o powołaniu SRS, unieważnił obowiązujące od 4 lat zarządzenie o zasadach powoływania SRS, a następnie ogłosił konsultacje projektu nowych zasad powoływania Rady. Propozycja nowej organizacji SRS obejmowała ograniczenie liczby członków Rady do 15 (dotychczas liczba członków nie była określona), w tym do 12 liczbę przedstawicieli organizacji branżowych, związanych z rekreacją, kulturą fizyczną i sportem. W przypadku większej liczby kandydatów niż dwunastu, decyzję o wyborze osób powołanych do Rady miał podejmować Burmistrz. Do konsultowanego projektu nie załączono uzasadnienia i opisu przyczyn proponowanych zmian. Fundacja Autonomia zwróciła się o przedstawienie takiego uzasadnienia przez Urząd Miejski w Sochaczewie, ale żadnej informacji w tym zakresie nie otrzymaliśmy. W związku z tym złożyliśmy w dniu 29 września nasze propozycje do nowo tworzonych zasad działania SRS.
 
Zaproponowaliśmy nieograniczanie składu SRS w zakresie liczby organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą fizyczną oraz rozszerzenie składu Rady o drugiego przedstawiciela Rady Miejskiej w Sochaczewie. W naszej opinii dużą wartością i dobrym zwyczajem jest powoływanie przez Burmistrza Sochaczewa wszystkich chętnych przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Daje to możliwość uczestnictwa w debacie publicznej wszystkim zainteresowanym podmiotom i środowiskom. Nie wydaje się, aby zwyczaj ten przyjęty w dwóch pierwszych kadencjach, wpływał negatywnie na prace Rady Sportu przez ostatnie 4 lata.
 
Proponujemy wydłużenie terminu zbierania kandydatur do SRS z 7 do 14 dni oraz zwiększenie częstotliwości spotkań Rady do co najmniej czterech rocznie (co najmniej raz na kwartał). Kolejna uwaga dotyczy otwarcia spotkań Rady na wszystkie zainteresowane osoby, które nie są jej członkami, a które chciałby uczestniczyć czy obserwować prace SRS. Zgłosiliśmy także kilka innych porządkujących uwag. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi uwagami, które publikujemy poniżej.

Uwagi do do zasad powoływania i działania Sochaczewskiej Rady Sportu

« powrót
Fundacja Autonomia Adres: Plecewice 98, 05-088 Brochów tel. 0 694 943 480 e-mail: fundacja@fundacjaautonomia.org
wykonanie: ewipo.pl