Kontakt
Strona główna

Aktualności Członkostwo w POPPS FIO 2014 FIO 2013 FIO 2010-2011 FIO 2009 O fundacji Programy fundacji Ważne dla NGO Partnerzy i sponsorzy Media Materiały do pobrania Kontakt
Baza danych

Szukaj


Kto pociąga za sznurki w powiecie sochaczewskim?

15-09-2016 21:24
Poleć znajomemu Wydrukuj znajomemu
Podczas III Jarmarku Pozarządowego w Sochaczewie (11 września 2016 r.) Fundacja Autonomia zaprosiła uczestników do zabawy pt. „Powiat sochaczewski – kto tu pociąga za sznurki?”. Chcieliśmy sprawdzić, czy mieszkańcy powiatu znają i rozpoznają osoby, instytucje, organizacje, media czy firmy, mające szczególny wpływ na życie publiczne, gospodarcze i społeczne powiatu. Na pytanie odpowiedziało prawie 50 osób, które najpierw poprzez pociągnięcie za sznurek losowały jedną z sześciu kategorii odpowiedzi.
 
Odpowiedzi, anonimowo udzielane przez uczestników zabawy, pozwalały na nieskrępowaną wypowiedź, z której wiele osób skorzystało. Z tego powodu nie zdecydowaliśmy się opublikować kompletu uzyskanych odpowiedzi.
 
Analiza uzyskanych odpowiedzi nie daje jasnej informacji, czy mieszkańcy powiatu sochaczewskiego są dobrze czy słabo zorientowani w tym, kto jest głównym aktorem lokalnego życia publicznego. Sposób przeprowadzenia naszego małego sondażu, czas i miejsce realizacji czy osoby odwiedzające czy uczestniczące w jarmarku (w zabawie wzięło wielu przedstawicieli organizacji pozarządowych prezentujących się podczas imprezy) nie dają podstaw do uogólnienia wyników zabawy i wyciągnięcia konkretnych wniosków.
 
Pytanie o to, kto pociąga za sznurki, postawiliśmy aby zwrócić uwagę na to, że naszym zdaniem choćby minimalny poziom wiedzy w tym zakresie jest ważny. Dobrze poinformowany, świadomy swoich praw i obowiązków obywatel (tu ogromna rola niezależnych i rzetelnych mediów lokalnych!) podejmuje lepsze decyzje w codziennym życiu. Wiedza pozwala lepiej rozumieć nowoczesny świat, dostrzegać ośrodki podejmowania decyzji, ale też samodzielnie decydować nie na podstawie niewiarygodnych plotek i zasłyszanych opinii, a na podstawie samodzielnie uzyskanej i możliwej do weryfikacji wiedzy pochodzącej z różnorodnych źródeł.
 
Wracając do podsumowania naszej zabawy przedstawiamy krótką analizę odpowiedzi wrzuconych do naszej umownej urny. Liczba uzyskanych odpowiedzi w poszczególnych kategoriach to: media – 4, biznes – 6, samorząd – 13, organizacje pozarządowe – 5, instytucje publiczne – 7, inne – 6. Kilka odpowiedzi było nieczytelnych lub do urny wrzucono puste kartki. Prosiliśmy o jak najbardziej precyzyjne odpowiedzi, czyli np. nazwiska, nazwy, tytuły, czy funkcje.
 
W kategorii „media” najczęściej padała nazwa „Radio Fama” (3 razy), „Radio Sochaczew” wymieniono tylko raz (a przecież pomarańczowy namiot Radia Sochaczew był podczas Jarmarku bardzo dobrze widoczny). Ankietowali wymieniali ponadto tytuły „Ziemia Sochaczewska”, „Express Sochaczewski", „Echo Powiatu” i „E-Sochaczew.pl”.
 
W kategorii „biznes” najczęściej wymieniano nazwy dużych firm, a więc MARS, Boryszew (po 3 razy) czy Bakoma. W kategorii tej padła także odpowiedź: „Szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Myślę, że za wszystko odpowiada Burmistrz (w mieście). W powiecie – Starosta”.
 
W kategorii „samorząd”, losowanej najczęściej ze wszystkich, uzyskaliśmy wiele ciekawych wypowiedzi. Najczęściej wymieniano organy samorządowe, takie jak Burmistrz Miasta Sochaczew (8 razy), Starosta Powiatu Sochaczewskiego (6 razy, brak odpowiedzi „Zarząd Powiatu Sochaczewskiego”), jeden raz padła odpowiedź „Marszałek Województwa Mazowieckiego”. Najczęściej wymieniane nazwiska to Piotr Osiecki, Jolanta Gonta, Mirosław Orliński („Wójt Gminy Sochaczew Mirosław Orliński - mimo wszystko spoko gość”) i, co ciekawe w tej kategorii - Maciej Małecki. Często odpowiedzi były ogólne – "samorząd Sochaczewa" czy "urząd miejski". Tylko raz padła nazwa partii politycznej – PSL.
 
W kategorii „organizacje pozarządowe” możemy przedstawić komplet pięciu uzyskanych odpowiedzi (pisownia oryginalna):
1) Stowarzyszenie "Zamek", ZHP Sochaczew, POPPS :), Caritas, Wspólnota Samorządowa, Sochaczewskie Forum Samorządowe;
2) Fundacja Autonomia, Stowarzyszenie "Nasz Zamek", Stowarzyszenie "Impuls";
3) Fundacja NERO;
4) Michał Jakubowski - poprzez stałe żądanie jawności procedur, decyzji, denerwowanie i wprawianie ich w stan zagrożenia;
5) Impuls, Stowarzyszenie Miłośników Wsi Topołowa, Autonomia, Fundacja Niepokalanej.

W kategorii „instytucje publiczne” najczęściej wymieniano Posła Macieja Małeckiego, jego macierzystą partię, czyli PiS (4 z 7 odpowiedzi) i jedną odpowiedź ogólną „Partie polityczne, posłowie”. Wymieniono tu również dwa urzędy – Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Urząd Skarbowy („ZUS, US”).
 
Kategoria „inne” to dwukrotnie wymieniona instytucja Kościoła, raz wymienione nazwisko Posła Macieja Małeckiego i jedna odpowiedź „przyszłość w Sochaczewie to NGO”.
 
A Ty jak odpowiedziałbyś na postawione przez nas pytanie?
 
Michał Jakubowski, Fundacja Autonomia
Fot. Małgorzata Kazur
 


« powrót
Fundacja Autonomia Adres: Plecewice 98, 05-088 Brochów tel. 0 694 943 480 e-mail: fundacja@fundacjaautonomia.org
wykonanie: ewipo.pl