Kontakt
Strona główna

Aktualności Członkostwo w POPPS FIO 2014 FIO 2013 FIO 2010-2011 FIO 2009 O fundacji Programy fundacji Ważne dla NGO Partnerzy i sponsorzy Media Materiały do pobrania Kontakt
Baza danych

Szukaj


Program "Działania strażnicze" (Watchdog)

Poleć znajomemu Wydrukuj znajomemu

Obywatelski nadzór nad działalnością organów władzy publicznej to kolejna z aktywności prowadzonych przez Fundację Autonomia. Monitorujemy przestrzeganie prawa przez lokalne samorządy, szczególnie w zakresie współpracy z sektorem pozarządowym oraz pojedynczymi mieszkańcami i grupami obywateli.

Działalność strażnicza polega na społecznej kontroli i ochronie interesu publicznego na poziomie lokalnym. Interesuje nas dbanie o przejrzystość zarządzania władz publicznych, nieograniczony i gwarantowany prawnie dostęp do informacji publicznej oraz przestrzeganie prawa z zakresu współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi.

Obszarów, podlegających obywatelskiej obserwacji może być bardzo wiele, w zależności od zakresu zainteresowania obserwatora. Fundacja Autonomia, działająca na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na terenie powiatu sochaczewskiego, podjęła się działalności monitorującej szczególnie w zakresie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jak również ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Poszczególne interwencje i wystąpienia w zakresie działalności strażniczej Fundacji Autonomia będą publikowane w dziale Aktualności.

Fundacja Autonomia Adres: Plecewice 98, 05-088 Brochów tel. 0 694 943 480 e-mail: fundacja@fundacjaautonomia.org
wykonanie: ewipo.pl