Kontakt
Strona główna

Aktualności Członkostwo w POPPS FIO 2014 FIO 2013 FIO 2010-2011 FIO 2009 O fundacji Programy fundacji Ważne dla NGO Partnerzy i sponsorzy Media Materiały do pobrania Kontakt
Baza danych

Szukaj


Podsumowanie realizacji projektu

Poleć znajomemu Wydrukuj znajomemu

Fundacja Autonomia dziękuje!

Z końcem roku 2011 zakończyła się realizacją dwuletniego projektu Fundacji Autonomia pt. Wdrażanie "Kompleksowej Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Dialogu Międzysektorowego w Powiecie Sochaczewskim 2009-2013". Zadanie było współfinansowane w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 z budżetu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W związku z zakończeniem projektu Fundacja Autonomia składa szczególne podziękowania za współpracę przy realizacji zadania oficjalnym partnerom firmie MARS Polska Sp. z o.o. oraz Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA.
 
Fundacja Autonomia składa również podziękowania za pomoc w realizacji zadania przedstawicielom organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu sochaczewskiego, przedstawicielom lokalnych samorządów: Powiatu Sochaczewskiego, Gminy Miasta Sochaczew, Gminy Brochów, Gminy Iłów, Gminy Młodzieszyn, Gminy Nowa Sucha, Gminy Rybno, Gminy Teresin i Gminy Sochaczew, przedstawicielom lokalnych mediów i innym osobom zaangażowanym w realizację zadania.
 
W trakcie 19 miesięcy realizacji zadania zaangażowanych zostało ok. 170 organizacji pozarządowych zarejestrowanych i działających na trenie powiatu sochaczewskiego. W działaniach brali również udział przedstawiciele wszystkich 9 jednostek samorządu terytorialnego z naszego powiatu.
 
W ramach zadania m.in.:
• Przeprowadzono 14 szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządów, w których wzięło udział łącznie 152 uczestników;
• Zorganizowano wyjazd studyjny do Elbląga na zaproszenie Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, w wyjeździe wzięło udział 21 osób;
• Powołana została Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, którarozpoczęła działalnośc w grudniau 2010 roku, i od tego czasu spotkała się 11 razy, a w spotkaniach wzięły udział łącznie 104 osoby z 31 organizacji pozarządowych;
• Zorganizowane zostały dwa Walne Zjazdy Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, w których uczestniczyło łącznie ponad 60 osób;
• Wydanych zostało 6 numerów AKTYWu Kwartalnika Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego w łącznym nakładzie 6000 egzemplarzy;
• Przeprowadzona została Kampania informacyjna „1% dla sochaczewskich Organizacji Pożytku Publicznego”, w ramach której przygotowano 200 plakatów i 4500 ulotek kolportowanych poprzez Fundację Autonomia, poszczególne OPP, instytucje publiczne i prywatne;
• Rozesłanych zostało 46 wydań cotygodniowych biuletynów informacyjnych Fundacji Autonomia (newsletterów) dostarczonych pocztą elektroniczną na ponad 300 adresów e-mail;
• Stworzona została strona internetowa Fundacji Autonomia www.fundacjaautonomia.org, zawierająca m.in. moduł bazy danych, do której wpisano 167 organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie powiatu sochaczewskiego.
 
Fundacja Autonomia dziękuje wszystkim uczestnikom poszczególnych działań za aktywny udział, wsparcie organizacyjne i okazaną pomoc. Dzięki realizacji projektu postawione zostały kolejne kroki na drodze wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w naszym powiecie, wzmocnienia działających tu organizacji pozarządowych, rozwoju aktywności mieszkańców i rozwijaniu kooperacji między organizacjami pozarządowymi a samorządami.
 
Fundacja Autonomia Adres: Plecewice 98, 05-088 Brochów tel. 0 694 943 480 e-mail: fundacja@fundacjaautonomia.org
wykonanie: ewipo.pl