Kontakt
Strona główna

Aktualności Członkostwo w POPPS FIO 2014 FIO 2013 FIO 2010-2011 FIO 2009 O fundacji Programy fundacji Ważne dla NGO Partnerzy i sponsorzy Media Materiały do pobrania Kontakt
Baza danych

Szukaj


O projekcie

Poleć znajomemu Wydrukuj znajomemu

W okresie od 01.06.2010 r. do 31.12.2011 r. Fundacja Autonomia w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2010 ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej realizowała projekt pn.: Wdrażanie "Kompleksowej Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Dialogu Międzysektorowego w Powiecie Sochaczewskim 2009-2013". Projekt ten miał za zadanie wspieranie organizacji pozarządowych i lokalnych liderów, działających na terenie powiatu sochaczewskiego. Działanie to było kontynuacją prac fundacji z 2009 r., kiedy to przy współudziale partnerów publicznych, prywatnych i pozarządowych powstał dokument wymienionej wyżej strategii.

W ramach realizowanego przez fundację projektu zaprojektowany został szereg działań, podzielonych na bloki tematyczne:

Blok 1. Moduł szkoleniowo-kompetencyjny, skład którego wchodziły następujące działania, służące wzrostowi kompetencji jego uczestników, wzrostowi potencjału poszczególnych organizacji w nim uczestniczących, poszczególnych osób, liderów i działaczy, urzędników administracji samorządowej, przedstawicieli mediów:

1. Organizacja szkoleń z zakresu znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych.
2. Organizacja szkoleń z zakresu budowania wizerunku organizacji, relacji z otoczeniem, marketingowej dla potencjalnych darczyńców, zarządzania projektami.
3. Organizacja szkoleń z zakresu składania ofert w otwartych konkursach ofert na realizacje zadań publicznych i sprawozdawczości ze zrealizowanych zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Organizacja szkoleń w zakresie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
5. Organizacja dwudniowej wizyty studyjnej w Elbląskim Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Blok 2. Wzmocnienie sektora pozarządowego, w skład którego wchodziły działania służące integracji sektora pozarządowego z terenu powiatu sochaczewskiego, promocji działalności sektora, poszczególnych organizacji i działaczy, kształtowaniu pozytywnego wizerunku organizacji oraz możliwości bezpośredniego i niezależnego oddziaływania na opinię publiczną, jak również promocji wspierania lokalnych organizacji pożytku publicznego przez mieszkańców powiatu sochaczewskiego:

1. Koordynacja procesu powołania Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego i zapewnienie funkcjonowania ROPPS w latach 2010-2011.
2. Wydanie Kwartalnika Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego.
3. Przeprowadzenie kampanii „1% dla sochaczewskich OPP” w terminie 01.01.2011 – 30.04.2011.

Blok 3. Wzmocnienie organizacyjno-infrastrukturalne Fundacji Autonomia, w skład którego wchodziły działania wzmacniające Fundację Autonomia jako organizację infrastrukturalną, usprawniające realizację zadań statutowych i bieżącego funkcjonowania organizacji:

1. Budowa strony internetowej www.fundacjaautonomia.org zawierającej moduły „Newsletter”, „Baza danych” i „BIP”.
2. Zakup sprzętu biurowego usprawniającego działanie Fundacji Autonomia.
3. Wsparcie techniczne prowadzenia bieżącej statutowej działalności Fundacji Autonomia, w tym również przystąpienie do Federacji Organizacji Służebnych Mazowia.

Fundacja Autonomia Adres: Plecewice 98, 05-088 Brochów tel. 0 694 943 480 e-mail: fundacja@fundacjaautonomia.org
wykonanie: ewipo.pl