Kontakt
Strona główna

Aktualności Członkostwo w POPPS FIO 2014 FIO 2013 FIO 2010-2011 FIO 2009 O fundacji Programy fundacji Ważne dla NGO Partnerzy i sponsorzy Media Materiały do pobrania Kontakt
Baza danych

Szukaj


Materiały do pobrania

Poleć znajomemu Wydrukuj znajomemu

Prezentacja przedstawiona podczas V Walnego Zjazdu Organizacji Pozarządowych powiatu Sochaczewskiego w dniu 27 listopada 2014 r.

Powołanie Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego w 2013 roku - od Rady do Porzumienia - prezentacja z IV Walnego Zjazdu Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego w dniu 13 grudnia 2013 r.

Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego - podsumowanie 2012 roku

Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego - podsumowanie 2011 roku


Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Wzory są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25).


AKTYW Kwartalnik Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego

No 1/2010

No 2/2010

No 1(3)2011

No 2(4)2011

No 3(5)2011

No 4(6)2011

No 1(7)2013

No 2(8)2013

No 1(9)2014

No 2(10)2014


Porozumienie na rzecz współpracy międzysektorowej w powiecie sochaczewskim


Kompleksowa Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Dialogu Międzysektorowego w Powiecie Sochaczewskim 2009-2013


Materiały z konferencji inaugurującej projekt "Jeden powiat - trzy sektory - wspólna sprawa. Budujemy fundamenty dialogu obywatelskiego i międzysektorowego w Powiecie Sochaczewskim"

Beata Matyjaszczyk, Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku – Od współpracy do partnerstwa - czy warto inwestować w partnerstwo?

Arkadiusz Jachimowicz, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – System współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi

Aleksandra Stanek, Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Organizacje pozarządowe i biznes - korzyści współpracy międzysektorowej


Fundacja Autonomia Adres: Plecewice 98, 05-088 Brochów tel. 0 694 943 480 e-mail: fundacja@fundacjaautonomia.org
wykonanie: ewipo.pl