Kontakt
Strona główna

Aktualności Członkostwo w POPPS FIO 2014 FIO 2013 FIO 2010-2011 FIO 2009 O fundacji Programy fundacji Ważne dla NGO Partnerzy i sponsorzy Media Materiały do pobrania Kontakt
Baza danych

Szukaj


FIO 2014

Poleć znajomemu Wydrukuj znajomemu
Fundacja Autonomia w 2014 roku kontynuowała działania zmierzające do wspierania rozwoju sektora pozarządowego powiatu sochaczewskiego. W partnerstwie z powołanym w 2013 r. z inicjatywy Fundacji Porozumieniem Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego w 2014 roku realizowane było zadanie pod nazwą Wzmocnienie potencjału Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego i jego organizacji członkowskich. Realizacja zadania finansowania była w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz ze środków własnych Porozumienia i Fundacji.
 
W ramach projektu zrealizowane zostały działania wspierające organizacje członkowskie POPPS oraz sam związek stowarzyszeń. Dodatkowo w ramach zadania zrealizowane zostały działania związane z dalszą integracją sektora pozarządowego powiatu sochaczewskiego (organizacji spoza POPPS) oraz działania służące wzmacnianiu pozytywnego wizerunku organizacji pozarządowych w społeczności powiatu sochaczewskiego. Dodatkowo wsparciem objęte były trzy organizacje, które przystąpiły do Porozumienia w czasie realizacji zadania.
 
Wszystkie działania były odpowiedzią na potrzeby członków Porozumienia. Potrzeby te to zapewnienie profesjonalnej obsługi księgowej, wysokiej jakości szkoleń i doradztwa. Sam związek stowarzyszeń, zarejestrowany w listopadzie 2013 r. wymagał wsparcia i stabilizacji działania. W ramach zadania zakupiono meble, urządzenia i inne niezbędne przedmioty, które mają służyć również organizacjom członkowskim. Stworzona została strona internetowa POPPS, zapewniająca przede wszystkim sprawną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną. POPPS, chcąc skutecznie działać w imieniu swoich organizacji członkowskich, został wzmicniony kadrowo poprzez zatrudnienie dyrektora biura, który jest odpowiedzialny za jego bieżącą działalność. Wszystkie te działania sprawiły, że możliwa jest skuteczna realizacja celów statutowych POPPS.
 
POPPS chce pozyskiwać nowych członków i w związku z tym ustalono wysokość składki członkowskiej na minimalnym poziomie 20 zł rocznie od organizacji członkowskiej. Składka członkowska w tej wysokości z pewnością nie będzie barierą dla wstępowania nowych organizacji.
 
Zadanie realizowane było od czerwca do grudnia 2014 roku.
 


Zadanie pod nazwą Wzmocnienie potencjału Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego i jego organizacji członkowskich zostało podzielone na 4 bloki tematyczne:
 
Blok 1. Działania związane z zapewnieniem właściwej realizacji zadania:
1. Zapewnienie obsługi administracyjnej zadania – działania ciągłe podczas projektu,
2. Zbudowanie zespołu zarządzającego zadaniem – działania ciągłe podczas projektu.
 
Blok 2.Wsparcie organizacji członkowskich Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego
1. Uporządkowanie i zabezpieczenie obsługi księgowej dla organizacji członkowskich POPPS;
2. Przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów z zakresu:
a) zarządzania finansami i podstaw księgowości w organizacjach,
b) logiki projektowej i przygotowywania wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów,
c) współpracy z wolontariuszami;
3. Zapewnienie doradztwa prawnego.
 
Blok 3. Wsparcie osobowe i infrastrukturalne Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego
1. Zatrudnienie dyrektora biura Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego,
2. Stworzenie strony internetowej POPPS i zakup domeny,
3. Zakup wyposażenia biurowego, niezbędnego dla bieżącej działalność POPPS i organizacji członkowskich.
 
Blok 4. Integracja sektora pozarządowego powiatu sochaczewskiego i wzmacnianie pozytywnego wizerunku sektora w społeczności powiatu
1. Organizacja pierwszej edycji Powiatowego Jarmarku Pozarządowego
2. Wydanie dwóch numerów AKTYWU Kwartalnika Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego,
3. Organizacja V Walnego Zjazdu Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego.
Fundacja Autonomia Adres: Plecewice 98, 05-088 Brochów tel. 0 694 943 480 e-mail: fundacja@fundacjaautonomia.org
wykonanie: ewipo.pl