Kontakt
Strona główna

Aktualności Członkostwo w POPPS FIO 2014 FIO 2013 FIO 2010-2011 FIO 2009 O fundacji Programy fundacji Ważne dla NGO Partnerzy i sponsorzy Media Materiały do pobrania Kontakt
Baza danych

Szukaj


Aktualności

19-02-2019 00:00
Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 2/FA/2018 Zarządu Fundacji Autonomia z dnia 31. 12. 2018 r. oraz Postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 06. 02. 2019 r. , sygnatura sprawy WA. XIV NS-REJ. KRS/002429/19/825, rozpoczęty został proces likwidacji Fundacji Autonomia, nr KRS 0000324840, z siedzibą w Plecewicach, gmina Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie.   Likwidatorem Fundacji Autonomia ustanowiony został Michał Jakubowski. Czytaj więcej
15-09-2016 21:24
Podczas III Jarmarku Pozarządowego w Sochaczewie (11 września 2016 r. ) Fundacja Autonomia zaprosiła uczestników do zabawy pt. „Powiat sochaczewski – kto tu pociąga za sznurki?”. Chcieliśmy sprawdzić, czy mieszkańcy powiatu znają i rozpoznają osoby, instytucje, organizacje, media czy firmy, mające szczególny wpływ na życie publiczne, gospodarcze i społeczne powiatu. Na pytanie odpowiedziało prawie 50 osób, które najpierw poprzez pociągnięcie za sznurek losowały jedną z sześciu kategorii odpowiedzi. Czytaj więcej
03-03-2016 19:27
W okresie od września do listopada 2015 r. Stowarzyszenie Bona Fides z Katowic prowadziło monitoring wdrażania budżetu partycypacyjnego w Sochaczewie. „Dobry pomysł, gorsze wykonanie” to cytat z analizy, a wyniki badania pokazują, że „Sochaczewski Budżet Obywatelski” charakteryzuje sporo dobrych praktyk, ale więcej jest błędów czy niedociągnięć, które obniżają jego jakość. Analiza Stowarzyszenia jest kolejnym głosem w dyskusji nad sposobem wdrażania w Sochaczewie idei budżetu partycypacyjnego. Czytaj więcej
11-12-2015 18:50
Nie można rzetelnie ocenić dotychczas udostępnionych materiałów, dotyczących projektowanej Strategii Rozwoju Sochaczewa na lata 2016-2024. Nie da się tego zrobić bez znajomości szczegółowej diagnozy miasta i analizy SWOT, a tych publicznie na razie nie udostępniono. W związku z tym nie można stwierdzić, czy zaprezentowana pod koniec października struktura celów uwzględnia diagnostyczny obraz lokalnej specyfiki i miejscowych warunków, oraz że mogłaby teoretycznie odnosić się do większości polskich miast zbliżonych parametrami statystycznymi do Sochaczewa. Czytaj więcej
08-10-2015 21:35
W dniu 20 września 2015 roku podczas II Powiatowego Jarmarku Pozarządowego w Sochaczewie, zorganizowanego przez Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, Fundacja Autonomia zaprosiła mieszkańców odwiedzających nasze stoisko do udziału w akcji konsultacyjnej „Wbij szpilę w Sochaczew” oraz wypełnienia ankiety dotyczącej Sochaczewa. Nasza propozycja do odwiedzających Jarmark związana była z toczącymi się pracami nad stworzeniem projektów Strategii Rozwoju Miasta Sochaczewa do 2024 roku oraz Lokalnego Planu Rewitalizacji. Czytaj więcej
05-10-2015 17:57
Po interwencji Fundacji Autonomia Burmistrz Sochaczewa odwołał Sochaczewską Radę Sportu i zaproponował zmianę zasad jej powoływania. Na początku września zwróciliśmy uwagę na powołanie przez Burmistrza Sochaczewskiej Rady Sportu niezgodnie z obowiązującymi zasadami, czyli bez otwartego, publicznego naboru. Po naszej interwencji Burmistrz Sochaczewa unieważnił swoje zarządzenie o powołaniu SRS, unieważnił obowiązujące od 4 lat zarządzenie o zasadach powoływania SRS, a następnie ogłosił konsultacje projektu nowych zasad powoływania Rady. Czytaj więcej

starsze

Fundacja Autonomia Adres: Plecewice 98, 05-088 Brochów tel. 0 694 943 480 e-mail: fundacja@fundacjaautonomia.org
wykonanie: ewipo.pl